דרישות ותנאים מינימאליים לקיום פגישה במשרד:

#1 אתה מודע לכך שהמומחיות של מכון רב יועץ ורב ברוך טאובקין לעזור מיוחדת ל- גברים, מציבור החרדי, בוגרים (בני 18 שנה לפחות) .לכן אם אינך עונה להגדרות אלו ניתן להתקשר ל 052-7639654 ונשמח להפנות אותך למטפלים מתאימים יותר.

#2 אתה נותן אישור למטפל להשאיר הודעה קולית במספר הטלפון שנמסר בעת הזמנת פגישה זו אם הוא צריך לעדכן אותך בשלב כלשהו בנוגע לתזמון או עניין שקשור לטיפול.

#3 אתה מסכים לקבל אישורי דואר אלקטרוני / תזכורות לפגישה בכתובת הדואר האלקטרוני שאתה מספק בעת תזמון פגישה זו. אתה מבין שדואר אלקטרוני אינו אמצעי מאובטח להעברת מידע סודי.

#4 אתה נותן אישור למטפל לשלוח לך דוא”ל בכתובת הדואר האלקטרוני שאתה מספק בעת תזמון פגישה זו, אם הוא צריך לעדכן אותך בשלב כלשהו לגבי תזמון או עניין שקשור לטיפול.

#5 אתה מבין שמפגשים בודדים מחויבים בשיעור של 200ש”ח למשך 45 דקות.(ופגישה כפולה של 90 דקות 300 ש”ח. פגישה ראשונה היא פגישה כפולה). אתה מבין שהתשלום אינו ניתן להחזר במקרה שאתה לא מתייצב לפגישה בזמן או מבטל פגישה פחות מ -24 שעות מראש.

#6 אתה יכול להגיע בזמן שתקבע לפגישה לרח’ נחל גילה 4 ברמת בית-שמש א’

אנא תאשר שאתה עומד בתנאים אלו ותתקדם לבחור את התאריך בו תרצה להפגש