נראה לכם שאדם שקרוב אליכם מאבד ממשקלו עייף תמיד לא ישן טוב לא אוכל טוב מתרגז יותר מהרגיל התנהגותו השתנתה מהרגיל נמצא במצוקה

כנראה שבן אדם הזה במצוקה וצריך למצא דרך איך להביא אותו להכרה בזה כדי שירצה לעזור לעצמו

נראה לכם שאדם שקרוב אליכם מתנהג שלא כהוגן כלפיכם מעליב אתכם כועס עליכם שונא אתכם, מתנהג תמיד בצורה לא יעילה ביחסים שלכם

כנראה אתם צריכים להתיעץ איך להתנהג ביחסים שביניכם

כנראה שבן אדם הזה במצוקה וצריך למצא דרך איך להביא אותו להכרה בזה כדי שירצה לעזור לעצמו

כנראה אתם צריכים להתיעץ איך להתנהג ביחסים שביניכם